Eventos

«Acompanyant l’educació del infants des d’una mirada Pikler/Waldorf»

Seminari anual dirigit a professionals I famílies (nomen adults). Trobades mensuals en dimecres al vespre.

«Acompanyant l’educació del infants des d’una mirada Pikler/Waldorf»

Seminari anual dirigit a professionals i famílies (nomen adults). Trobades mensuals en dimecres al vespre.