Eventos

«Una aproximación Pikler/Waldorf en l’etapa infantil»

Seminari anual per a professionals de l’educació infantil de primer i segon cicle. Trobades mensuals en dimecres al vespre.

«Acompanyant l’educació del infants des d’una mirada Pikler/Waldorf»

Seminari anual dirigit a professionals I famílies (nomen adults). Trobades mensuals en dimecres al vespre.

«Acompanyant l’educació del infants des d’una mirada Pikler/Waldorf»

Seminari anual dirigit a professionals i famílies (nomen adults). Trobades mensuals en dimecres al vespre.