Anna Bes

«La Sònia Kliass ens ha ensenyat quina és la metodologia basada en el respecte, on el primer objectiu és el benestar de l’infant. L’equip ha après a mirar l’infant amb una mirada neta, a no jutjar-lo, a confiar en les seves capacitats, a donar-li temps per aprendre a aprendre,a respectar el seu propi ritme d’aprenentatge. Alhora hem incorporar materials nobles que permeten a l’infant experimentar, manipular, investigar i descobrir. 

L’equip ha valorat aquesta formació molt positivament ja que considera que és la millor manera d’acompanyar l’infant en la primera etapa de la seva vida.»